Långfredagsgudstjänst "Korset"

Datum
2022-04-15 11:00

Beskrivning

Gudstjänst tillsammans med Frälsningsarmén, i deras lokaler på Ågatan 23.
Predikan av Lotta Karlsson