Barn och ungdom

Söndagsäventyret

Varje söndag under gudstjänsttid har vi "Söndagsäventyr", barnens gudstjänst. Söndagsäventyret är oftast uppdelad i två grupper, "Kompisar & Polare" för yngre barn och "Amigos" för äldre barn. Söndagsäventyret är till för barn från 3 år och uppåt. Barn som är yngre än två år får vara med i kompisgruppen tillsammans med en förälder/vuxen.

CityCross (CC)

CityCross är Citykyrkans samlingar för ungdomar. För närvarande är ungdomsarbetet vilande.