Internationellt

Gemensamt som församling vill vi verka för att sprida Guds kärlek även utanför Sveriges gränser. Det innebär att på olika sätt berätta om tron på Jesus men också medverka i olika humanitära hjälp- och utvecklingsinsatser. Vårt internationella engagemang består främst i att vi stöttar missionärer som sänds ut via Evangeliska Frikyrkan. Idag stödjer vi missionärer och projekt i följande länder:

  • Spanien
  • Thailand
  • Eswatini

Vill du veta mer om EFK internationella arbete EFKs arbete i världen