Gudstjänsten

Gudstjänsten är tillsammans med hemgrupperna hjärtat i församlingen. Här samlas människor i alla åldrar och livssituationer för att tillsammans möta Gud. En gudstjänst innehåller vanligtvis predikan, lovsång, bön och gemenskap - allt med Jesus i centrum.

Predikan är ett form av föredrag där vi lägger ut Bibelns budskap, och funderar över vad det har att säga oss idag. Predikningarna spelas även in och finns så småningom tillgängliga på hemsidan.

Lovsång är böner i form av sång och musik riktade till Gud, ett sätt som hjälper oss att föra ett bönens samtal med Honom. Vi sjunger gärna både nyare sånger och äldre psalmer.

Förutom bön i form av sjungna sånger finns det även möjlighet att efter predikan utrycka sin bön vid någon av våra bönestationer. Här finns bland annat möjlighet att tända ett ljus, lägga en sten vid korset eller dela ett böneämne i vår bönekorg. Det finns även möjlighet till personlig förbön där någon har tid att be för just dig. Dessutom vill vi alltid rikta vår blick utåt och be för vår omvärld, om Guds ingripande i olika situationer och händelser.

Vi firar även Herrens måltid regelbundet, där alla som vill och längtar är välkomna fram till nattvardsbordet för att ta emot bröd och vin. 

Gudstjänsten i kyrksalen övergår sedan i ett “kyrkfika”, där du kan ta del av fortsatt gemenskap och samtal vid fikaborden en trappa upp.

Barnen har en naturlig plats i vår församling, så även i våra gudstjänster. Vi börjar alltid våra gudstjänster med att alla åldrar samlas tillsammans i gudstjänstssalen. Innan predikan erbjuds barnen att gå till söndagsäventyret, barnens egna gudstjänst. Där får barnen lära sig från Bibeln, samt sjunga, leka och pyssla tillsammans med varandra och våra ledare.

Våra gudstjänster är öppna för alla! Oavsett om du är van att gå i kyrkan, eller är nyfiken att testa på, är du varmt välkommen att besöka våra gudstjänster! Vi samlas vanligtvis till gudstjänst varje söndag kl.10:30 i våra lokaler på S:t Larsgatan 19.