Gudstjänst i Sjukhuskyrkan

Datum
2021-10-31 14:30

Beskrivning

Gudstjänst i Univeristetssjukhusets stilla rum, plan 9, vid fiket.