Missionsgudstjänst

Datum
2022-11-13 10:30

Beskrivning

Intrevju med Sandra Palm, missionär i Eswatini

Söndagsäventyr

Kyrkfika

Gudstjänsten sänds även via Zoom

Länk: Starta Zoom gudstjänsten

Mötes id: 875 9551 1470
Passcode: 862318

Obs: Om ni använder länken behövs inte id och kod.