Gudstjänsten

Gudstjänsten är tillsammans med hemgrupperna hjärtat i församlingen. Där träffas unga och gamla för att tillsammans möta Gud, höra Guds ord predikas, lovsjunga och upphöja Jesus och be för och med varandra.

Vi har en längtan efter att varje gudstjänst ska vara ett tillfälle där alla som kommer får möta Gud. Han vill möta våra behov, undervisa oss och ge oss kraft för varje dags behov.

I gudstjänsten har predikan en sin naturliga plats. Eftersom vi tror att Bibeln är Guds ord till oss utgår vi alltid ifrån bibelordet. Predikningarna spelas in och finns tillgängliga på hemsidan.

Bön  är också en viktiga del av vår gudstjänst. I Matt.7:8 står det att ”den som ber han får, och den som söker han finner”. Därför ber vi till Gud om både stora och små saker. I gudstjänsten tar bönen lite olika uttryck. Dels ber vi för olika böneämnen gemensamt och dels finns det alltid möjlighet till personlig förbön där någon har tid att be för just dig.

Lovsång ger oss möjlighet att ge tillbaka lite av det som Gud har gett oss. Vi får upphöja och visa vår uppskattningen för den han är och vad han gör. Det gör också att vi får rätt perspektiv på förhållandet mellan oss och Gud. Vi sjunger gärna både nyare sånger och äldre psalmer.

Barnen har en naturlig plats i vår församling, så även i gudstjänsten. Under gudstjänsttid har vi söndagsäventyr för barnen. Där undervisar vi barnen från Bibeln, de sjunger, leker och pysslar.

Vi vill att våra gudstjänster skall vara öppna och välkomnande så att både vana kyrkbänknötare och nyfikna besökare känner sig välkomna.

Välkommen till våra gudstjänster!