Vad erbjuder vi

Besök oss i Citykyrkan! Du är alltid välkommen att besöka i samband med de samlingar som annonseras ut. Vill du besöka vid en annan tidpunkt kontakta då vår pastor och boka en tid (kontaktinfo). Vid gudstjänsterna finns värdar som gärna visar att visa dig runt och svara på dina frågor.

Själavård. Om du har behov av ett själavårdssamtal och vägledning i olika livsfrågor, eller vill samtala om kristen tro, finns det möjlighet att träffa vår pastor för ett samtal.

Gå med i en Hemgrupp! Du som söker en lite mindre och djupare gemenskap med andra kristna kommer att få stor behållning av att vara med i en av våra hemgrupper.

Medlemsskap. Är du kristen och "kyrklös" är du naturligtvis varmt välkommen som medlem i Citykyrkan!

Information om aktuella aktiviteter hittar du under program