Historia

Församlingens rötter sträcker sig tillbaka redan till 1890-talets väckelse på landsbygden runt Linköping där Herren får använda Helgelseförbundets (HF) evangelister på ett mäktigt sätt. Ett flertal ungdomsföreningar / församlingar kom att bildas. Med den samhälleliga strukturförändringen tvingades emellertid verksamheterna att sakta flyttas in till städerna

1919 bildas så en bönegrupp i Linköpings stad för enskilda möten med bön, nattvardsfirande och missionsoffer. Bönegruppen är periodvis ganska aktiv och har t ex egen mötesverksamhet. Man samlades i hemmen till 1946, då HF:s expedition blev mötesplatsen.

Processen att ombilda bönegruppen till församling blir lång. Församlingen bildas först i december 1953 under namnet Salemförsamlingen då ca 20 personer med bakgrund inom bönegruppen sluter sig samman.

Efter församlingens bildande kom gudstjänsterna att hållas i en samlingssal vid Åbylundstorget men också tidvis i Svenska Frälsningsarméns lokaler som låg i samma kvartér som Citykyrkan nu ligger i. Citykyrkans nuvarande lokaler köptes in 1977 för 777.000. Tidigare har där varit både tidningskontor och bank. Citykyrkan invigdes året efter och 1984 bytte församlingen namn till Citykyrkans församling. Till församlingen anslöt sig Betaniaförsamlingen i Norsholm 1978 och Betaniaförsamlingen i Sturefors 1984.

Församlingens barn- och ungdomsarbete blev tidigt stor med verksamhet i Skäggetorp, Johannelund, Sturefors, Åbylund och sedan i centrum i Citykyrkan. Verksamheten är dock numer koncentrerad till centrum.

Församlingen består idag av cirka 80 medlemmar (jan 2014).