Veckobrev v46

 Hej!

Denna veckan är Lotta på medarbetardagar i Falun så därför är det jag som skriver veckobrevet istället, samtidigt som jag har en sjuk dotter hemma.

På söndag är det domsöndagen som inleder den sista veckan på kyrkoåret. Vi kan med tacksamhet se att vi nu är i en helt annan sist än när vi inledde året. De restriktioner vi levde med då är borta och vi kan ALLA ses till gudstjänst som vanligt.

På söndag firar vi gudstjänst tillsammans i Citykyrkan. Mattias Eveborn predikar, det är söndagsäventyr och vi firar nattvard. Efter gudstjänsten är det dessutom församlingsmöte. Se vidare information sist i veckobrevet.

På mathjälpen kommer vi även i år dela ut en extra riklig julkasse och under början av advent kommer vi samla in extra till detta ändamål. Ta tillfället att vara med och både sprida och emotta äkta julstämning! Jag bifogar ett info-blad. Hjälp till att sprida informationen och kontakta mig om ni vill delta som volontärer. Det kommer bli riktigt festligt!

 

Bilaga: pdfJulkasse mathjälpen 2021


Frid åt er alla!
Mirjam Fast


Till sist kommer en hälsning från ordföranden inför söndagens församlingsmöte:


Hej församlingen!

På söndagens församlingsmöte så behöver vi, förutom att tala om vision och presentera första utkastet på nästa års budget, även fatta beslut kring förlängning av Mirjams tjänst.

Församlingsledningens förslag är att vi förlänger tjänsten till max 31 maj och minst 31 januari. Detta för att få till en överlämning och successivt avslut på anställningen.

Vi ser just nu över den långsiktiga lösningen för ungdomsarbetet, och det lutar åt att försöka få till någon form av ungdomsledare så snart det är möjligt.

Vad gäller mathjälpen så tar styrgruppen över Mirjams arbetsuppgifter under våren samtidigt som de framtida behoven definieras inom den verksamheten.

Vi hoppas och tror att det kommer att bli bra och förtröstar på Gud att Han ska leda och visa oss vidare.

Guds välsignelse
Andreas Öhlin