Veckobrev Citykyrkan v39

Hej kära församling,
 
Det är med glädje vi kan konstatera att Sverige börjar vara i en kontrollerad situation av coronapandemin, vilket gör att restriktionerna nästan helt togs bort i onsdags! Kanske känner du som jag stor glädje över att samhället nu öppnar upp sig ännu mer?
Vi ska ju dock vara medvetna om att smittan fortfarande finns kvar i samhället och drabbar människor, samt att man i många delar av världen fortfarande lider stort på grund av pandemin. Och kanske känner du som jag även ett visst tvekande över att fullt ut lita på att smittan inte kommer bli okontrollerbar igen så att nya restriktioner åter behövs?
 
Något vi kanske har lärt oss under pandemin är att vi inte säkert kan veta eller kontrollera hur saker och ting utvecklar sig. Något som vi dock alltid kan lita på, oavsett hur tider förändras, är att Gud är trofast. Han kommer aldrig lämna oss. Hans godhet och nåd kommer följa oss varje dag i våra liv. Det gäller alltid.
 
Låt oss tacka Gud för att restriktionerna har lättat, och låt oss be att pandemin fortsatt ska gå åt rätt håll, både i Sverige och i resten av världen. Och tänk även på att fortsätta visa varandra hänsyn och stanna hemma vid symptom.
 
Söndagsskolan
Oktober ut kommer söndagsskolan fortsatt köra sina samlingar på egen hand under hela gudstjänsten, men efteråt fikar vi alla tillsammans. Detta för att underlätta möjligheten att hålla avstånd i gudstjänstsalen för den som önskar.
 
CityCross
Nu på söndag börjar CityCross! Vi kommer ses direkt efter gudstjänsten och håller på till ca 13.00. Träffen kommer var kopplad till gudstjänsten, så det är bra om ungdomarna är med även på den.
 
Församlingsmöte 10 oktober
Den 10 oktober kommer vi ha församlingsmöte efter söndagsgudstjänsten, uppe i församlingsvåningen.
 
Gudstjänst
Nu på söndag möts vi till gudstjänst kl. 10.30. Jag predikar, och vi kommer även fira nattvard tillsammans. Pyssel finns förberett för barnen. Välkomna!
 
Med önskan om Guds välsignelse, 
Lotta Karlsson
076-031 54 40