Välkommen till gudstjänst!

"Lär oss att be", sa en av lärjungarna till Jesus efter en av Hans många bönestunder. (Luk 11:1) Jesus undervisar då lärjungarna om bön. Notera att bön verkar vara något vi kan lära oss mer av. Något vi kan växa i. Något vi kan utforska och fördjupas i. Det vill vi göra tillsammans under våren och kommer därför följa ett predikotema om bön. Utifrån Bibelns texter ber vi att Gud skulle lära oss mer om bönens privilegium och möjlighet.
 
Välkommen!

Kontaktuppgifter

 St:Larsgatan 19,
 582 24 Linköping

Stöd vårt arbete

  • Swish 1230413062
  • Plusgiro: 79 23 62-6
  • Bankkonto Nordea: 9960 3407923626

Mer information