Program 2021

Onsdag, den 2 juni⋅19:30–21:00 Torpseminarie "Omstart"

Som en del av EFKs Torpturné äger två digitala seminarier rum den här veckan. Det här seminariet har temat "Omstart": 

Alla församlingar har under pandemin jobbat hårt med att ställa om, ompröva och göra saker annorlunda. Även om det verkar dröja lite till innan pandemin lättar vill vi den dagen vi får ses igen vara beredda i det stora arbetet som då börjar med omorientering och omstart i våra församlingar.

Här delar vi i rörelsen samma vånda och undran, osäkerhet och frågor och vi tror att det är en stor vinst att dela dessa frågor med varandra och upptäcka att vi hör ihop och gör den här resan tillsammans. Hur har vi som församlingar påverkats av pandemin vad har den gjort med oss? Hur kommer det bli när vi väl får börja samlas igen?

Mitt i all brottning ser vi samtidigt att Gud visat oss helt nya saker. Vi har nått människor vi annars kanske inte hade nått fram till. Han har öppnat nya dörrar och vägar för oss att nå ut. Han har visat sig vara trofasthet. Välkommen till ett seminarie om OMSTART.

Medverkande: Lisa Fredlund Ledarutvecklare EFK Växa, Pastor Östermalmskyrkan Kristianstad, Richard Hultmar pastor Korskyrkan Stockholm.

Seminariet sker via det digitala mötesverktyget Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmFjZjdiZDItY2YxNS00Nzk3LWEyMjMtOGJiNGViZjJhOGY1%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c797dd7-5a30-44c0-9c08-928cb86826a0%22%2c%22Oid%22%3a%223ea9636e-5bc6-4d82-8dfb-2eb710f4fabb%22%7d

 

Torsdag, den 3 juni⋅19:30–21:00 Torpseminarie "Sändande med Jesus som exempel"

Som en del av Torpturnén äger två digitala seminarier rum den här veckan. Det här seminariet har temat "Sändande med Jesus som exempel". 

Gud är den som korsar gränser. Allra tydligast blir det när han i Jesus Kristus föds som människa och delar våra villkor. När vi sänds på missionsuppdrag, är det möjligt för oss att följa hans exempel? 

Medverkande: Peter Tarantal, Sydafrika, internationell ledare inom OM och Maria Karlsson lärare på ALT i Örebro. Och ledare från EFKs internationella program.

Seminariet äger rum genom det digitala mötesverktyget Teams: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTQyMjFjNWEtYWFmMy00YTg5LWI2MWEtODk3ODI5ODM5MGE0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%222c797dd7-5a30-44c0-9c08-928cb86826a0%22%2c%22Oid%22%3a%2287e436d2-9118-41a6-81e1-f3aa3f53c1ea%22%7d

 

Lördag, den 5 juni⋅14:00–15:00 Torpturnén: Kyrkrally

Som en del av Torpturnén äger ett barnvänligt kyrkrally rum kl 14-18, läs mer här: Info kyrkrally

 

Lördag, den 5 juni⋅20:00–22:00 Torpturnén: Ungdomsmöte

Mer information finns i CityCross-chatten. Hör av dig till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. för mer information

 

Söndag, den 6 juni⋅11:00–12:30 Torpturnén: Webbgudstjänst

Plats: Zoom

Som en avslutning på Östergötlands "Torpvecka" möts alla EFK-församlingar i regionen till en gemensam webbgudstjänst. Predikar gör Inga-Märtha Isacsson. 

Du kan se gudstjänsten här: 

https://www.youtube.com/watch?v=7WlL6jYPNYI

 

Söndag, den 13 juni⋅10:30–12:00 Gudstjänst med nattvard

Predikan: Eleonore Gustafsson
Nattvard 

Var gudstjänsten kommer äger rum (kyrksalen, Zoom eller på Yotube) bestäms vid ett senare tillfälle och anges i veckobrevet som du hittar under fliken "aktuellt".

 

Söndag, den 20 juni⋅10:30–12:00 Gudstjänst

Predikan: Eleonore Gustafsson

Var gudstjänsten kommer äger rum (kyrksalen, Zoom eller på Yotube) bestäms vid ett senare tillfälle och anges i veckobrevet som du hittar under fliken "aktuellt".