Församlingen

Citykyrkan i Linköping består av människor med olika åldrar och bakgrund som delar tron på Jesus. Med grund i Bibeln och medlemmarnas egen erfarenhet av Gud vill församlingen sprida det goda budskapet att människan kan bli räddad till evigt liv och få gemenskap med Gud genom att bli döpt och följa Jesus.


Församlingens strävan är att Guds omsorg och kärlek skall få prägla både den inre gemenskapen och det sätt som församlingen betjänar Linköping och omvärlden. Vi vill vara en öppen och välkomnande gemenskap. Alla de samlingar som annonseras ut är öppna för alla att delta i.


Vår kyrkobyggnad ligger på S:t Larsgatan 19 - mitt i centrala Linköping och vi är idag (april 2019) runt 90 medlemmar.


Citykyrkan är en frikyrkoförsamling som är en del av trossamfundet Evangeliska Frikyrkan. Detta är ett nygammalt samfund som bildades 1997 genom ett samgående mellan Helgelseförbundet, Fribaptistsamfundet och Örebromissionen, alla med sina rötter i 1800-talets folkväckelse i Sverige.
Evangeliska Frikyrkan har idag ca 300 församlingar med omkring 33 000 medlemmar över hela vårt land.

Söndagsäventyret

Söndagsäventyrsavslutning 200517.jpg

 

 

 

 

Swishnr till Citykyrkan är: 1230413062. Märk med Söndagsäventyret.

Me_MyHouseStore_Bild.jpg

www.meandmyhousestore.com

 Gör dina egna Gelétvålar!.jpg

 

 

saventyr 2

Varje söndag under gudstjänsttid har vi "Söndagsäventyret" för barnen, eller som vi brukar säga, det är tur att det är gudstjänst på söndagar så att de vuxna har något att göra när det är Söndagsäventyret.

Söndagsäventyret är uppdelad i två grupper, kompisar för yngre barn och polare för äldre barn. Vi börjar med en gemensam samling där vi på olika sätt berättar om dagens ämne och sjunger. Sen delar vi in i grupperna då den äldre gruppen fördjupar sig i berättelsen och pysslar och den yngre gruppen gör något enklare pyssel och leker. Vi avslutar med en enklare andakt och sedan är det kyrkfika tillsammans med de vuxna.

Söndagsäventyret är till för barn från 3 år och uppåt. Barn som är yngre än två år får vara med i kompisgruppen tillsammans med en förälder/vuxen.

Loading...