Evenemang

Titeln:
Missionsgudstjänst
Kalendar:
city_program
Datum:
söndag 6 januari 10:30 - 12:00
Plats:
Kopiera till:

Beskrivning

Panelsamtal, nattvard, samling för barnen, kyrkkaffe,