Församlingsliv i Corona-tider Veckobrev Citykyrkan v.12 2020

Hej !

Det lär knappast ha gått någon förbi att vi allt mer börjar påverkas av det virus som kallas Corona, mer formellt SARS-CoV-2, och av samhällets åtgärder. I Citykyrkan finner vi det klokt att tillämpa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten kommer med. Situationen är föränderlig. Det innebär att vi med kort varsel kan behöva göra ändringar. Vi försöker att hålla informationen på hemsidan aktuell. Det kan komma utskick av ”veckobrev” tätare. Följande är aktuellt tisdag 17/3.

 

Vi bjuder in till gudstjänster i vår kyrka som vanligt. Vi räknar med att också kunna sända gudstjänsterna på webben som en service för de som inte kan vara på plats. Det kan bli justeringar av innehåll beroende på vilka som kan medverka. Dopet på söndag är framskjutet.

Vi genomför barnsamlingar så länge skolorna håller öppet, om inget annat påbjuds från Folkhälsomyndigheten.

Vi ställer in ”Hoppfull gemenskap” de närmsta veckorna då samlingen haft många äldre besökare. Personer över 70 år uppmanas av Folkhälsomyndigheten att begränsa sina sociala kontakter.

Övriga samlingar och aktiviteter fortsätter som planerat.  

Vi pastorer genomför inte hembesök som normalt.

Var och en bör fatta beslut om i hur stor utsträckning man ska delta i våra samlingar och aktiviteter utifrån sina förutsättningar. Ingen ska känna sig pressad att ta sig till kyrkan av plikt. Hör av er om ni inte kan medverka i något som ni har ansvar för. Man går inte till kyrkans samlingar om man har några sjukdomssymtom, till exempel förkylning. Det kan vara klokt att avstå handhälsning även om man är frisk.

Det vi gör för att begränsa smittan handlar inte bara om vår egen hälsa utan också om vår omsorg för att smittan inte ska spridas till andra, i synnerhet de mest sårbara.

I dessa tider vi vill gärna göra det vi kan för att hjälpa varandra och människor i vår stad. Skulle du behöva hjälp med att gå ärenden eller handla så tveka inte att höra av dig.

Situationen kring corona-smittan må vara föränderlig, men vårt hopp är evigt. Hoppet står till att Jesus vunnit seger över synden och döden. Vi är för evigt inneslutna i Guds hand. Han har all omsorg om oss och vi kan vara trygga vid att han förser oss med vad vi verkligen behöver tills den dag han kallar oss hem till oss. Låt oss be för vår stad, vårt land och vår värld, om skydd för denna farsot men också om att människor får inse allas vårt djupa beroende av Gud. Låt oss i dessa dagar med största klokhet agera inte utifrån vår rädsla utan vårt hopp.

Pax!

/Mattias Eveborn

Pastor i Citykyrkan

Be gärna för

Vår stad, vårt land och vår värld, om skydd mot sjukdom, om klokhet bland beslutsfattare om människor som finner en ny trygghet hos vår Gud.   

Övrig info

Nästa vecka är församlingens årliga städvecka. Var uppmärksam på information till dig från din städgruppsledare.