Veckobrev Citykyrkan v. 11 2020

Hej!

Igår var jag på en fortbildningsdag om ”Förkunnelsen och förkunnaren” i Ryttargårdskyrkan. Bland mycket gott som sas tar jag speciellt med mig det stora att vi får vara med och leda människor till Jesus. Av allt som kan göras i vår värld är detta det mest meningsfulla. Uppdraget gäller inte bara predikanter utan alla troende.

I eftermiddag har jag först förmånen att be och samtala med ”de äldres hemgrupp”. Jag har alltid uppskattat att möta den gruppen där intresset för Bibelns ord är stort. Sedan får jag vara med på Mat-hjälpen då vi har möjlighet ge en matkasse vidare till runt 20 hjälpsökande. I Mat-hjälpen förkunnar vi inte Guds kärlek så mycket med ord, men med praktisk handling. En bra dag att vara pastor i Citykyrkan.

Förra veckan upptäckte vi att det stod ca 5 cm vatten i vår inre källare. Sannolikt är det vattnet från vår dopgrav som vid tömning inte hittade rätt väg ut. Det har troligtvis med bygget på vår granntomt att göra. Botrygg har hjälpt oss att suga upp vatten och kommer undersöka rören för att se var felet kan finnas.

Skadan av vattnet är begränsat. Några möbler är påverkade, så även dörrar och det kan finnas annan påverkan som måste undersökas. Dock är våra källare inte ”inredda” och mängden möbler som varit i kontakt med vattnet är inte så stort.

Jag var förre veckan något veckovill och missade därför att sända ut bibelläsningsplanen, ”Följ mig”  för innevarande vecka. Nedan finner ni planen för vecka 11 (denna vecka och vecka 12). Den kommer också inom kort upp som pdf under ”aktuellt” på vår hemsida.

Missa inte att lyssna till Anton Johnsson, tidigare pastor för unga vuxna i Ryttargårdskyrkan, när han predikar hos oss på söndag.

Pax!

/Mattias Eveborn

Pastor

Be gärna för:

Bästa lösningen kring vattenläckan.

 

”Följ mig”

Vecka 11 (7/12)

43 Måndag 14:1-14

Om texten

De andliga ledarna kan inte förmå sig att erkänna det goda Jesus gör när han helar mannen med vatten i kroppen. Liknelsens poäng är inte att vi ska vara baksluga i jakt på prestige utan att vi kan anförtro till Gud att han vakar över våra behov. Så kan vi kosta på oss att vara generösa och självutgivande på riktigt.

Se

…hur Gud bjuder dig att vara hans hedrade gäst vid festen.

Tanke och handling

Vad har du för möjlighet att visa generositet med tid, kraft eller pengar utan att du själv vinner något på det?

Be

Himmelske Far, tack för din värme, generositet och kärlek. Jag lägger min värdighet och personliga behov i dina händer. Lös mig från prestigejaktens bojor och gör mig fri att älska utan baktanke.

44 Tisdag 14:15-24

Om texten

Liknelsen om festen belyser hur många ansedda judar avvisade Jesus och möjligheten att ta del av Guds rike. Villigheten att ta emot Jesus var större hos de fattiga. Inbjudan att ta del av riket går så ut även till hedningarna, de som från början inte tillhörde det utvalda folket.

Se

…fattiga, blinda och lytta ta del av vad som bjuds på festen.

Tanke och handling

Liknelsen innehåller en allvarlig varning om vad som går förlorat för de som avvisar evangeliet. Också vi har orsak att vaka över så att andra angelägenheter inte blir viktigare än att följa Jesus. Vad kan du behöva avstå ifrån för att vara fri att följa Jesus?

Be

Jesus Kristus, tack att du har bjudit mig att följa dig och ta del av festen i Guds rike. Du ser hur andra angelägenheter kan distrahera mig. Låt mig få tjäna dig också med min egendom, i mitt arbete och bland vänner, släkt och familj.

45 Onsdag 14:25-35

Om texten

Jesus utmanar de skaror som följer att på djupet överlåta sig för att bli riktiga lärjungar. Att följa Jesus är viktigare än familj och egendom. Dock handlar det inte om något hat riktat mot någon person (vi ska ju till och med älska våra fiender) utan en uppgörelse med lojalitetsband som hindrar verkligt lärjungaskap. Vi har orsak att allvarligt pröva om vår egendom hindrar oss att följa Jesus eller om vi kan tjäna också med våra ägodelar. Till vardags användes tygpåsar med salthaltigt grus som fick koka med i grytor tills det förlorat sin sälta.

Se

…Jesus bära korset.

Tanke och handling

Genom att ”offra” en del av vår tid och pengar för Guds sak kan vi ibland inbilla oss att vi är fria att göra vad vi vill med det övriga. Jesus vill att vi helt och fullt ger oss till honom på samma sätt som han helt och fullt ger sig själv för oss. Hur påverkar det vad du gör med dina pengar eller i dina nära relationer?

Be

Jesus, jag vill inte följa skarorna. Jag vill följa dig. Om det innebär att gå en annan väg än de andra gör vill jag ändå följa dig. Om det kostar mig egendom och liv vill jag följa dig in i evigheten.  

46 Torsdag 15:1-7

Om texten

Jesus sätt att möta utstötta med all omsorg hotade den sociala ordningen och i synnerhet de andliga ledarnas auktoritet. Måltidsgemenskap signalerade en djupgående samhörighet. ”…rättfärdiga som inte behöver omvända sig…” ska nog förstås ironiskt. Vi är alla i behov av omvändelse. 

Se

…Jesus, den goda herdens, glädje över det får som han bär på sina axlar.

Tanke och handling

Kan du känna igen dig i känslan av att vara vilsen? På vilket sätt finns öknen hos dig? Var innebär det för dig just idag att vara funnen av Jesus?

Be

Jesus, min goda herde, tack att du gett dig ut i öknen för att leta efter mig. Tack för att du funnit mig och lyft mig till dina axlar. Tack att du bär mig hem till dig.  

47 Fredag 15:8-10

Om texten

Ett silvermynt skulle kunna motsvara en dagslön. Kanske var mynten en enkel familjs samlade besparingar. Enkla hus hade sällan fönster och lampan var därför nödvändig.

  

Se

…kvinnans noggranna, intensiva sökande efter det förlorade myntet.

Tanke och handling

Även den mest härdade ”syndare” (v.1) är mycket dyrbar i Guds ögon. Hur ser du på människor i din omgivning? Hur påverkas du av rapportering media eller andra människors åsikter? Vad kan du göra för att söka efter det ”förlorade”?

Be

Jesus idag vill jag be för människor som inte lärt känna dig. Jag tänker speciellt på… Låt dem bli funna. Berätta hur du vill använda mig när du söker.

48 Lördag 15:11-24

Om texten

Sonen gjorde sådant som i åhörarnas öron var oförlåtligt: begära ut arvet i förskott, sälja av egendomen, slösa bort pengarna utomlands på ovettigt sätt. Om berättelsen slutade med att sonen var en svältande svinherde skulle den i åhörarnas öron haft en lämplig sensmoral. Istället möts sonen av en oväntad, närmast chockerande omsorg av fadern.  

Se

…fadern omfamna och kyssa sin son.

Tanke och handling

Hur vilsna och tilltrasslade våra liv än är finns alltid möjligheten till omvändelse och att bli omfamnad av vår himmelske far. Det är helt meningslöst att försöka dölja något inför honom. Finns det någon synd, något skadat eller bundet som du vill lägga Guds händer?

Be

Himmelske Far, tack för att du omfamnar mig och att jag får finna mig själv i din famn. Igen ber jag om din nåd, om förlåtelse för synd, läkedom för det brustna och frihet från allt som binder. Tack att jag får vara ditt barn.

49 Söndag 15:25-32

Om texten

Den äldste sonen bör påminna om de fariséer och skriftlärda vi mötte i vers 2 och deras upprördhet över Guds skandalösa nåd. Också de är inbjudna till festen. Också för dem gäller en fantastisk generositet.

Se

…fadern möta sonen i hans indignation och uppmuntra honom att ta del av glädjen.

Tanke och handling

Våra kyrkor löper alltid en risk att bli museum över helgon istället för sjukhus för syndare. Vad kan vi göra för att människor som på olika sätt trasslat till sina liv ska känna sig hemma hos oss?

Be

Gud, smitta mig med ditt hjärta så att jag i medmänniskor ser syskon att välkomna hem.


 

 

Vecka 12 (8/12)

50 Måndag 16:1-15

Om texten

I en liknelse bör man vara försiktig så att man inte drar allt för många paralleller. Poängen här är att vi är uppsagda förvaltare. De tillgångar vi kallar för ”våra” är bara något vi förvaltar för Guds räkning under en kort levnad. Vi kan inte ta med några pengar när vi dör, men ett klokt sätt att förvalta sätter spår in i evigheten.

Se

…tjänaren som älskar sin herre.

Tanke och handling

Hur tänker du kring dina pengar och konsumtion utifrån att:

Det skulle behövas fyra jordklot om alla på jorden konsumerade som en svensk.

Fattigdom lokalt och globalt.

Risken att pengarna, inte Gud, får störst inflytande.

Konkret: Öva dig i generositet. Bjud på fika, ge bort prylar till människor som du tycker ska ha dem, bjud hem någon du tror är ensam.  

Be

Gud, jag tar emot dina gåvor med tacksamhet. Tack för tak över huvudet, kläder på kroppen och mat att äta. Lär mitt oroliga hjärta att sätta all min tillit till dig. Visa mig hur jag kan förvalta pengar och egendom så att det blir till välsignelse i ditt rike.  

51 Tisdag 16:16-18

Om texten

Alla GTs texter är fortfarande giltiga men måste tolkas och tillämpas i ljuset av Jesus och Guds rikes närvaro. Så ställer inbjudan till alla folk att ta del av riket den judiska lagen i nytt perspektiv (tex avseende frågan om omskärelse). Det fortfarande Guds avsikt att den sexuella gemenskapen ska hållas inom ett livslångt äktenskap.

Se

…människor från olika samhällsgrupper och folkslag lyssna och ta till sig förkunnelsen om Guds rike.

Tanke och handling

Bibelns påbud och förbud kan kännas hotande då de till synes begränsar vår frihet samt påminner oss om vår otillräcklighet och vad som skiljer oss från Gud. Bibelns påbud och förbud är också attraktiva då de vägleder till vad som är gott, hjälper oss till omvändelse och att ta emot oss Guds nåd. Hur känner du av ”hotet” och ”attraktionen”? Hur vill du be utifrån den erfarenheten?   

Be

Helige Ande, ditt ord är skarpt och avslöjar sådant som ligger i djupet av mitt inre. Ibland väcker det min rädsla. Men jag bekänner min synd och vill bjuda in dig att som en kirurg avlägsna allt som inte hör hemma i mitt liv. Jag välkomnar nåd och läkedom i Jesu namn.

52 Onsdag 16:19-31

Om texten

Den rike är inte namngiven, förmodligen för att göra det lättare för åhörarna att sätta sig själva i hans ställe. I sitt överflöd lyfte han inte ett finger för att underlätta livet för tiggaren. Jesus anspelar på spridda föreställningar om livet på andra sidan graven. Det ska inte tolkas som en bokstavlig skildring. Åter lyfts GTs texter, den första kyrkans Bibel, upp som vägledare till det goda livet, nu specifikt livet efter döden.

Se

…Lasarus föras av änglar till Abrahams sida.

Tanke och handling

Liknelsen understryker att vad som är högt och lågt i vår värld kan ha motsatt innebörd i Guds rike. Den rike mannens hade inte ens fullgjort det minimum av allmosor som lagen föreskriver. De som har ekonomiska eller sociala fördelar tenderar att tro att det finns en moralisk grund för att de har mer och andra mindre. Liknelsen visar att i detta fall är det Lasarus som är moraliskt rik och den rike som är moraliskt fattig. Vad händer med dig när du möter fattigdom, hur tänker du kring moral och välstånd?  

Be

Jesus, hjälp mig att inte stänga mitt hjärta i mötet med fattigdom. Sätt ditt ljus på mina möjligheter att visa medkänsla och att göra gott. Låt mig få hämta av din kärlek och kraft när mina resurser sinar.  

53 Torsdag 17:1-4

Om texten

Dessa verser handlar om de närliggande begreppen ”förförelser” och ”orätt”. Kanske refererar varningen att ta akt till kontroversen med fariseerna i kapitel 16. ”Dessa små” kan handla om marginaliserade grupper som tex den fattiga Lasaros i liknelsen, men skulle också kunna vara en omskrivning av Jesus efterföljare i allmänhet.

Synden kommer inte endast utifrån utan kan också uppstå ibland de som följer Jesus. När den lyfts upp i ljuset finns möjlighet till försoning.

Se

…förlåtelse och försoning mellan syskon.

Tanke och handling

När någon gör något fel sopar vi ibland saken under mattan, ibland anklagar vi utan att också öppna möjligheten till försoning. Hur du duktig är du på att ge kärleksfulla tillrättavisningar? Kan du låta det förlåtna vara glömt? Skulle du vilja bli bättre i något avseende? Vad hindrar dig?

Be

Jesus, skydda mig när förförelserna kommer. Låt mig inte dras med i massans tankar, känslor och beteenden utan bevara mig i ditt ord. Ge mig mod, kärlek och skärpa nog att låta din försoning prägla alla mina relationer.

54 Fredag 17:5-10

Om texten

Ett senapskorn är mycket litet. En mullbärsträdet har ett välutvecklat rotsystem. Även en ”liten” tro som praktiseras kan sätta stort avtryck. Vi bör inte vänta på en ”större tro” utan börja med att bruka den tro vi har.    

En slavägare sätts, enligt antik sed, inte i skuld till en slav för att slaven fullgör sitt ansvar. Lärjungarna bör inte förvänta sig speciella privilegier för att de visar medkänsla med fattiga, står emot förförelser eller låter försona oss med trossyskon. Det förväntas lärjungarna göra utan tanke på belöning.    

Se

…mullbärsträdet dra upp sina rötter ur jorden och ge sig av mot havet.

Tanke och handling

Fantasier om vad man skulle göra med en hög lottovinst är inte ovanliga, men det är viktigare att fråga sig vad man vill göra med de resurser man har nu. Måhända blir den som investerar sina pengar väl rikare än en lottovinnare. Gud välsignar gärna de små steg vi gör i tro så att de får betydelse bortom vad vi anat. Finns det något litet du kan göra för tina upp en knepig relation? Finns det något du kan göra för att din vän ska lära känna Jesus? Vad vill du ytterligare göra för att djupare lära känna Jesus och hans vilja för ditt liv?

Be

Jesus, odla i mig vaksamheten över och viljan att göra vad jag kan som din lärjunge. Jag tänker på de möjligheter som ligger framför under dagen som kommer… Låt mina ord och handlingar fyllas med din kraft.

55 Lördag 17:11-19

Om texten

Spetälska ansågs orena och stannade på avstånd för att inte ”smitta av sig”. Prästerna hade i uppgift att förklara någon fri från spetälska och därmed ren. Samarierna, som judarna normalt var misstänksamma mot, lyfts igen fram i ett positivt exempel. Berättelsen kan ses mot bakgrund av hur evangeliet senare vann vidare spridning till både ”Samarien” och ”jordens yttersta gräns” (Apg 1). 

Se

…lyckan hos den återvändande samariern.

Tanke och handling

”…medan de var på väg dit blev de rena.” Många gånger ser vi först hur Guds vilja förverkligas i takt med att vi också följer hans ledning. Vad skulle ha hänt om de väntade på att bli hela innan de gick mot prästerna? Befinner du dig i någon mening på väg mot prästerna? Vad är det du väntar på? Behöver du på något sätt korrigera din riktning?

Be

Jesus, mästare, förbarma dig över mig….

56 Söndag 17:20-37

Om texten

Vi kan förstå Guds rike som den plats där Guds vilja får råda (gmf ”Vår far…”). Redan nu är riket verksamt hos oss, men ännu inte i sin fulla omfattning. Rikets närvaro nu kan jämföras med hur rosa moln vid horisonten ger ett viss ljus och varslar om att soluppgången är nära. När Jesus kommer åter ska hela skapelsen bada i hans ljus.

Jesus, Människosonens, återkomst sker plötsligt, mitt under människans pågående vardag. Alla kommer dock inte att vara redo att möta honom, utan kommer ”lämnas kvar”. Jämförelsen med gamarna ska sannolikt förstås på samma sätt som jämförelsen med blixten. De flyger högt och avslöjar på stort avstånd att det finns ett lik.    

Se

…blixten flamma i mörkret och lysa upp från horisont till horisont.

Tanke och handling

”Guds rike inom er” kan också översättas ”mitt ibland er”. Ibland har vi en tendens att intressera oss för vad Gud gör långt borta istället för att se vad som redan sker här. På vilket sätt ser du att Gud handlar i din närhet? Vad längtar du efter att se mer av?

Konkret: Tacka Gud för de tecken du ser på gudsrikets närvaro inom oss/mitt ibland oss. Be om sådant du längtar efter att se mer av.

Be

Tack, Gud vår Far, för den visshet jag har om att jag får vara ditt barn. Tack för att jag får tillhöra din kyrka med alla olika människor som svetsats samman vid ditt kors. Tack för vad allt du gör för att människor ska bli förlåtna, läkta och upprättade.