Veckobrev Citykyrkan v.6 2020

Hej!

I onsdags hade Mat-hjälpen sin första matutdelning i egen regi. 10 hushåll med över 40 personer fick väl tilltagna matkassar att ta med sig hem. Nästa vecka räknar vi med att kunna hjälpa 15 hushåll. Vi har mer än 70 hushåll som anmält intresse för att få hjälp. Vi kan inte ta emot spontana hjälpsökare, utan man får anmäla intresse. Vi hoppas att verksamheten kommer att växa allt eftersom och att vi kan möta större behov.

På söndag fullföljer vi vecka 2/12 i ”Följ mig!”, vår gemensamma läsning av Lukasevangeliet. Josefin predikar och vi får bland annat möta Hanna och Symeon i templet. Ta gärna vara på vår bibelläsningsplan som är förstärkt med några korta punkter för reflektion och bön.

Nästa vecka har vi ”Hoppfull gemenskap” på tisdag, ”De äldres hemgrupp” och ”Mat-hjälp” på onsdag, ”Hållplats City” & ”CC” på torsdag och sportlovsläger från fredag till måndag.

Nedan finner ni bibelläsningsplan från och med idag och över nästa vecka. Dagens text fascinerar mig, hur vi anar att Gud är kärlek när Fadern talar om Sonen.

Pax!

/Mattias Eveborn

Pastor

Tacka gärna för

Att vi kunnat dra igång Mat-hjälpen

 

12 Fredag kap 3 v.21-22

Om texten

Jesus dop har förbryllat, också Johannes Döparen själv. Jesus var utan synd och hade inget behov av att visa ånger och omvändelse. Kan det ses som en profetisk handling som förebådar hans död och uppståndelse? Gör han det för att fullt ut vara ett exempel för oss att följa? Jesus svarar i Matt 3:15 ”Det är så vi skall uppfylla allt som hör till rättfärdigheten.” Att Jesus tar emot Anden och sedan i Andens kraft fullgör sin tjänst visar att han fullt ut var människa och det är möjligt för hans efterföljare att tjäna på samma sätt.

Se

…kärleken när vi anar den treenige, Fader, Son och Ande.

Tanke och handling

Gud är kärlek, en gemenskap av Fader, Son och Ande. När vi älskar glimtar Guds avbild i oss. Hur uttrycker du din kärlek?

Konkret: Låt de som du älskar få höra det idag.

Be

Gud, Fader, Son och Ande, vi förundras och svindlar när vi anar vem du är. Du är närmre än luften runt vår hud och oåtkomligt hög i din himmel. Din kärlek ekar genom skapelsen, droppar från korset och fyller vårt inre. Lovad vare du!

13 Lördag kap. 3 v.23-38    

Om texten

Jesus släkttavla understryker hans fulla mänsklighet som Adams son. Jesus återupprättar människan som hon var tänkt. Varje släktled påminner också om erfarenheter av Guds trofasthet och de löften som fullbordas hos Jesus.

Se

…hur generationer av fäder lagt sina händer på sina söner och välsignat dem i tro på en god Gud.

Tanke och handling

På vilket sätt vill du föra vidare din tro och dina erfarenheter av Gud till kommande generationer?

Be

Tack, Gud, för din trofasthet från generation till generation. Tack för alla som gått före oss och fört evangeliets ljust till oss. Tack för att du finns hos kommande generationer när inte vi längre kan följa dem.

14 Söndag kap. 4 v.1-13

Om texten

Ett uttryck säger ”att synda är mänskligt”. Det är inte sant. Synden gör oss till o-människor, för oss bort från Guds tanke med oss. Jesus visar sig trofast på områden där alla andra svikit. Han ger oss därmed också hopp om vår fulla upprättelse.

Se   

…hur Jesus står fast under frestelsernas inflytande.

Tanke och handling

Att osunt låta kroppens behov diktera vad vi gör, att söka makt och härlighet på bekostnad av trohet mot Gud, att försöka bevisa status är frestelser som alla troende möter. Hur ser dina frestelser ut idag? Hur möter du dem?

Be

…Jesus Kristus förbarma dig över oss som ser hur destruktiva drifter drar i våra tankar och solkar handlingar. Du ser hur jag speciellt kämpar med… Tack för att din nåd gäller idag och att du inte ger upp om oss. Låt mig helt och fullt få bli den människa som du tänkt.  

 

Vecka 7 (3/12)

15 Måndag kap 4 v.14-30

Om texten

I sin hemstad deklarerar Jesus Guds rikes intåg i denna värld och vad som kännetecknar riket. ”Nådens år”, anspelar på jubelåret då bland annat skulder skulle efterskänkas.  En viktig fråga för evangeliets icke-judiska läsare var hur det kunde komma sig att en person som till och med ratats av sitt eget folk kan vara angelägen för hela mänskligheten. Redan i den första texten som beskriver Jesus offentliga tjänst framkommer hur Jesus väcker motstånd.

Se

…Jesus läsa och deklarera hur den månghundraåriga profetian nu infriats.    

Tanke och handling

Vad säger Jesus ord till dig om hur du får ta emot Guds rike? Vad säger hans ord om hur du kan ge det vidare? Vad vill du göra idag?

Konkret: Be för troende under förtryck genom www.open-doors.se/be

Be

Jesus, tack för din omsorg, i synnerhet om de som inte själva kan göra något åt sin situation. Vi behöver alla din nåd. Ge mig en blick som ser mina möjligheter att låta Guds rike komma till uttryck i mötet med mörker och svårighet. Idag tänker jag speciellt på…

16 Tisdag kap 4 v. 31-44

Om texten

Mottagandet i Kafarnaum står i skarp kontrast till Nasaret. Att Jesus har makt att befalla över demoniska makter talar om att han är långt mer än en vanlig religiös lärare. Det ger också hopp till alla som är betryckta av mörker.

Se

…makten och myndigheten i Jesus ord.

Tanke och handling

Är det naturligt för dig att vända dig till Jesus med de problem du har? Varför/Varför inte?  

Be

Jesus, vi flyr till dig i mötet med mörkret inom oss och mörkret i världen. Du har all makt i himlen och på jorden. Idag ber vi om din befrielse för …

17 onsdag kap. 5 v.1-11

Om texten

Fiskundret visar inte bara Jesus makt över skapelsen utan också omsorg om fiskaren Petrus. Jesus tar i evangeliet gärna på olika sätt emot hjälp av människor, så som när han nu lånar en fiskebåt.

Se

…hur Petrus i den överfyllda fiskebåten väcks till insikt om vem Jesus är.

Tanke och handling

När vi möter riktig godhet blir också sprickorna i vårt eget liv tydligare. Jesus lämnar oss inte. Han säger istället att vi ska släppa taget om vår rädsla. Kan din rädsla för att bli avslöjad och bli övergiven få dig att tveka inför Jesus? Kan rädslan också hindra andra relationer att djupna?

Be

…Jesus, du är god! Tack för alla dina gåvor som får finnas i mitt liv. Jag tänker speciellt på… Bli kvar hos mig. Låt ditt ljus lysa in i hela mitt liv. Låt mig få vara i din tjänst.  

18 Torsdag kap 5 v.12-26

Om texten

I berättelsen om den spetälske anar vi något om vad som kallas ”den messianska hemligheten”. Jesus försöker ibland hemlighålla något av vem han är mot bakgrund av att det fulla ljuset över hans identitet och uppdrag blir klart först efter hans död och uppståndelse. Lukas är den som tydligast skildrar Jesus som bedjare.

Den lame i Kafarnaum ger oss genom vännerna en fin bild på vad förbön är. Eftersom bara Gud kan förlåta synder ger berättelsen ytterligare säger berättelsen något viktigt om vem Jesus är.

Se

…när Jesus bryter ett starkt tabu och rör vid den spetälske.

Tanke och handling

Vi förstår att en stark medkänsla ligger bakom att Jesus botar och förlåter, till skillnad från vad som drev de judiska religiösa ledarna. Vad hotar din medkänsla? Hur kan din medkänsla vårdas?

Konkret: Ta dig extra tid i dag att lyssna till och uppmärksamma någon som har det svårt.

Be

…Jesus, tack för att din kärlek också är vänd till mig. Tack att du rört vi mig. Befria mig från allt som blockerar min förmåga att känna med andra människor.

19 Fredag kap. 5. v.27-39

Om texten

Tullindrivare samarbetade med den romerska ockupationsmakten och sågs som landsförrädare. De var utstötta ur den judiska gemenskapen. Fasta sågs i GT som ett uttryck för sorg eller praktiserades i väntan på ett kommande hopp. Det skulle vara en opassande praktik under Jesus jordiska år. Vidare tycks Jesus mena att vad han gör ligger i linje med Guds agerande och löften i GT (gammalt vin) och att fariseerna snarare kommer med opassande praktiker.

Se

…Jesus, till allas förvåning, gå fram och kalla Levi att följa honom.

Tanke och handling

Jesus tar inte hänsyn till hur andra människor värderar, utan sätter sitt eget värde på oss. Vilka tullbås skulle Jesus gå fram till idag? Kan du göra på samma sätt? Hur?

Be

Jesus, förlåt mig för alla gånger jag räknat bort människor som du älskar. Befria min tanke från vårt samhälles sätt att sätta olika värde på människor. Hjälp mig att se och möta varje människa så som du gör.

  20 Lördag 6:1-11

Om texten

Fariseerna hade riktat all hängivenhet och hopp till en tolkning av GT på ett sätt som förlorat kopplingen till den verkliga människan. Jesus avslöjande av skevheten i deras tanke vållade nog minst lika mycket frustration som de handlingar han gjorde på sabbaten.

Se

…hur Jesus också inför fariséernas misstycke agerar med full medkänsla.

Tanke och handling

Det bor nog en ”vän av ordning” i oss alla som ibland låter principer skugga medkänslan. Vilket inte förnekar att upprätthållande av ordning många gångar kan vara ett gott uttryck för medkänsla. Var finner du områden där principen och medkänslan krockar?

Be

Jesus, du är den som i sanning är barmhärtig. Låt mig ta form efter dig och hjälp mig att se när jag ska sätta människan före ordningen.

21 Söndag kap. 6 v.12-16

Om texten

Återigen ber Jesus. Fann han i bönen tillförsikt inför, och visshet om, vad som skulle ske framöver? Han bör redan då insett att Judas skulle förråda honom.

Se

Jesus i bön på berget, sökandes inte sin, utan Faderns vilja.

Tanke och handling

Det var helt vanliga människor som valdes till apostlar, med alla mänskliga skavanker och förmågor. Ett hade de gemensamt: de hade alla sagt ”ja” och överlåtit sig till att följa Jesus. Vad sänder Jesus dig att göra?

Be

Jesus, det finns många som kan göra bättre saker än jag, men du har sagt att du vill använda mig. Jag ställer mig till ditt förfogande och ber om att få bli brukad av dig i mitt hem, under arbete, i din kyrka och varhelst du för mig.