Veckobrev Citykyrkan v.4 2020

Hej!

På söndag är det årsmöte. Vi summerar 2019 och ser fram emot 2020.

Nästa vecka börjar vi vår gemensamma läsning av Lukas Evangelium som pågår i 12 veckor. Under 12 veckor hinner en god vana att sätta sig. Häng med i den dagliga bibelläsningsplanen (nedan), ta del av söndagens predikan utifrån veckans texter och de sex bibelkvällarna som vi håller framöver. Jag tänker att vi kan få lära känna Jesus än mer och få djupna i vad det innebär att vara lärjunge 2020.

Nästa torsdag börjar Hållplats City för denna terminen och fortsätter under terminens udda veckor.

Ta gärna del av det nya programbladet för januari.

Pax!

/Mattias Eveborn

Pastor

Be gärna för

Vårt årsmöte och inriktning som församling 2020

Vecka 5 (1/12)

1 Måndag Kap 1 v.1-25

Om texten

Templet har genom Israels historia varit en mötesplats mellan himmel och jord. Människor har riktat sin bön hit och Gud har uppenbarat sig. Folket dröjde sig kvar på templets förgård för att få ta emot välsignelsen av prästen. Man ansåg vid denna tid att en kvinnas lycka och uppgift i livet var att bli mor. En ofruktsam kvinna var misslyckad och hade i någon mening svikit sin make.

Se

…hur Elisabeth besinnar att det växande barnet inom är en Guds gåva, hur hon upplever hans personliga omsorg och vad det fick betyda för henne.

Tanke och handling

På vilket sätt har du upplevt besvikelser? Finns det en risk att du begränsar dina förväntningar på Gud eller livet för att inte bli besviken igen? Hur blir man fri från besvikelser?

Be

Herre, min Gud, du känner de besvikelser och svårigheter som jag upplevt och hur de skadat min tilltro till att du kan och vill gripa in. Jag vill lägga dessa i dina barmhärtiga händer och ber att din vilja ska ske också i detta brustna. Sänd din Ande att ge mig ny tillit och förtröstan.

 

och/eller

 

Tack Herre för dina goda gåvor i mitt liv. Du ser vad verkligen värdesätter som till exempel… Jag vill leva mitt i din vilja.

   

2 Tisdag Kap 1 v.26-38

Om texten

Notera hur ängeln menar att Marias barn skall uppfylla Guds löften från GT om en ny regent och ett nytt rike. Genom barnet mirakulöst blir till utan sexualakt uppfylls orden från Jesaja 7:14 om den havande jungfrun (1917). Att bli havande utan att vara gift kunde ställa Maria inför betydande svårigheter.

Se

…hur Maria försöker besinna ängelns budskap och ödmjukt ger sitt ”Ja” till Gud.

Tanke och handling

Att bli mor till Jesus var omskakande för Maria och gav inte den enklaste livsbanan. Samtidigt är det svårt att tänka att hon skulle ha ångrat sitt ”ja”, ens i den svåraste stunden. Vad innebär det för dig att säga ”ja” till Gud idag?

Be

Gud, du ser hur rädsla för både det kända och okända kan hålla tillbaka mitt hela och fulla ”ja” till dig. Du känner speciellt… Låt ängelns ord ”Var inte rädd!” också driva undan min fruktan. Ta denna min vilja, som är sprucken, och gjut den till ett helt och fullt ”ja” till din goda vilja.

3 Onsdag Kap 1 v.39-45

Om texten

Att kvinnor skildras som viktiga personer på detta sätt när Gud ska handla var ovanligt i Lukas samtid. Genom evangeliet ser vi Gud ofta brukar de människor andra minst förväntat. 

Se

…den glädje som präglar Elisabeths och Marias möte.

Tanke och handling

Gud använder till och med ett ofött barn i 6:e månaden. Finns det personer i din närhet riskerar att missa för att du inte ser hur Gud vill använda dem till din och andras välsignelse.

Konkret: Vem vill du uppmuntra idag?

Be

Gud fyll oss med din Ande så att vi kan ser hur Jesus kommer till oss, också genom människor och i situationer som vi inte väntat. Gör oss som Elisabeth mottagliga för det goda du tänkt.

4 Torsdag Kap 1:46-56

Om texten

I Marias lovsång framkommer hur Guds ingripande innebär att mänskliga hierarkier störtar samman och oväntade personer upphöjs. Maria är ett tydligt exempel på den ringa som upphöjts. Gud beskrivs som mäktig, helig, trofast och förbarmande.

Se

…den glädje som kommer över Maria när hon besinnar Guds verk.

Tanke och handling

Vad avgör vem som anses mer eller mindre viktig i din närhet? Vem vill Gud ”upphöja”? Hur blir du hans redskap?

Be

Gud, tack för att vårt värde inte är beroende av människors värderingar utan är förankrat i din kärlek. Befria mig från att ringakta mig själv eller andra. Lär mig att se med din blick.    

5 Fredag Kap 1:57-80

Om texten

Igen, genom Sakarias lovsång, framkommer hur Gud är trofast och nu uppfyller sina löften från GT. Gud är trofast, barmhärtig och mild. Folket får uppleva räddning, trygghet, rättfärdighet och fred/frid.

Se

…glädjen som grannar och vänner delar med Elisabeth över barnet och Guds godhet.

Tanke och handling

Att glädja sig med andra för mycket gott in i vårt liv och betyder mycket för den som vill dela sin glädje. Vi delar glädjen vid stora fester som bröllop och studenten men kan också göra det vid mycket vardagliga händelser som ett lyckat prov eller en ny tröja. Ytterst väcker det vår tacksamhet till Gud.

Konkret: Fråga någon vad som hon är glad/tacksam för. Lyssna och låt glädjen smitta.

Be

Tack, barmhärtige Gud för din trofasthet. Idag vill jag tacka dig för det goda du förser mina vänner, grannar och familj med. Jag tänker speciellt på…. Lovad vare du!

6 Lördag Kap 1 v.1-5

Om texten

Släktskapet till David är viktigt med tanke på profetorden om att ny regent ur Davids släkt skall uppstå. Också bynamnet ”Nasaret” har en profetisk laddning då det betyder rotskott/utskott. Jesus är livskraftigt nytt skott som kommer från stubben av Davids avhuggna släktträd. Vi ser också här hur Lukas berättelse om Jesus och apostlarna börjar med kejsarens befallning och slutar med att Paulus ställs inför kejsaren i Rom.

Se

…Maria och Josef färdas på enklaste sätt, Marias bärandes mänsklighetens räddare inom sig.

Tanke och handling

Vi kan uppleva att vi är utsatta för krafter som är bortom vår påverkan. Gud låter sin plan utspelas under dessa villkor, med förutsättningar som är långt ifrån perfekta. Ändå/just därför får planerna framgång. Händer det att livets ”resedamm” hindrar dig att se vad Gud gör?

Be

Gud, också i vår tid är vi utsatta för många krafter som vill bestämma våra val och styra våra liv. Jag tänker just nu speciellt på… Låt din vilja ske. Hjälp oss att se vad du gör i våra liv.

7 Söndag kap 2 v.6-20

Om texten

I enklare hushåll bodde ofta djuren i en separat del av huset. ”Härbärget” kan anspela på ett gästrum som ibland fanns på husens tak. Troligtvis togs Josef och Maria emot av släktingar och de fick bo i ”stalldeln” av huset. Djuren fick sannolikt vara ute denna natt.     

Se

…hur herdarna möter familjen och barnet i krubban.

Tanke och handling

Under enklaste möjliga omständigheter kommer Jesus till vår jord. Herdar, som inte hade rykte om sig att vara speciellt pålitliga, kallades till vittnen. Ingen av människans villkor är främmande för Jesus. Hur kan Jesus dig idag? Maria förde Jesus till vår jord. Kan du för Jesus till någon människa idag? Hur?

Be

Jesus Kristus, vi lovar dig, för att du i din kärlek inte låtit någon del av människans liv vara främmande för dig, utan kom till oss i allra största enkelhet. Hos dig är människa och Gud förenad. Du är vårt hopp och vår räddning. Ta emot vår tillbedjan.