Veckobrev v.39 2018

Hej!

Nu är det snart helg. Igen. Jag tycker att dagarna löper iväg fort och att det är svårt att ha kontroll över dem. Ett sätt att ”fånga” dagarna är att odla goda vanor. Vanor som steg för steg öppnar våra liv för sådant som är gott. En god vana är att gå till kyrkan om söndagarna. Det tar ett par av veckans timmar men sätter också spår i våra liv. Dessutom bygger vi en mötesplats mellan himmel och jord som många behöver.

På söndag får vi lyssna till Andreas Öhlin som kommer att avsluta vårt tema om Anden genom att tala om hur Anden vill leda oss.

En annan god vana handlar om bön. Veckan som kommer skall jag undervisa i Alpha-kursen om bön. Nedan listar jag fem praktiska tips om bönen.

Veckan som kommer startar ”My Life Workshop”. Under ett antal tisdagskvällar får den nyfikne tillfälle att bli klok på hur ens liv blivit som det blivit och om möjlighetvis Gud har något med det att göra. Ta med en nyfiken ta med en nyfiken vän och anmäl dig till Mirjam Fast. Mer info på hemsidan.

Pax!

Mattias Eveborn

Pastor

Be gärna för:

En god start på ”My Life Worshop”

Hur skall man be?

  1. ”Finn ditt mått” uppmanar oss bedjarna i den tidiga kyrkan. Det vill säga att vi inte skall jämföra oss med andra utan ge bönen det utrymme och de förutsättningar som finns i vårt liv. Be som du kan.
  2. Finn en rytm. Den regelbundna vanan ger staga åt bönelivet och ger oss förutsättningar till att formas över tid. Ekumeniska kommuniteten i Bjärka-Säby har som devis ”En rytm för dagen, veckan, året och livet.
  3. Bibeln och bönen i nära samspel. När våra liv speglas i Bibeln får vi mycket stoff att be över. Att långsamt och eftertänksamt läsa Bibeln och tala med Gud om det som väcks hos oss ger näring till vårt inre liv.
  4. Använd dina egna ord, men var inte rädd för att låna ord från sånger, psaltaren, andaktsböcker.
  5. Be med andra och låt dig ”smittas” av dem. Det finns en speciell rikedom i den gemensamma bönen. Gud tycks ha en speciell glädje i när vi lägger våra hjärtan som glödkol bredvid varandra och låter värmen bli en gemensam låga. Det återskapar något av den gemenskap som finns hos Gud själv. Kanske har de tillfällen då jag fått be tillsammans med andra varit lika viktiga, eller viktigare för mitt andliga liv, än alla de studier och samtal om andliga ting som jag haft.