Veckobrev v 38 2018

Hej!

Denna höst håller vi på att fördjupa vår samverkan med Baptistkyrkan. Ett uttryck för det är Alpha-kursen som började med ett gott gäng nyfikna deltagare förra veckan. Våra församlingsledningar och också mötts. Då tittade vi på talade vi om våra styrkor, svagheter och drömmar i respektive församling. Det märktes tydligt att vi har våra styrkor och svagheter inom olika områden och tycks komplettera varandra på det sättet. När det gällde drömmen om att få vara församlingar som når vår stad med evangelium fanns det stor samsyn.

Vi har tre gudstjänster tillsammans under hösten. Den första 7/10 i Baptistkyrkan. Det blir tillfällen att bekanta oss med varandra som församlingar och känna oss för hur djupt vi vill samverka. Jag hoppas på god uppslutning från Citykyrkan när vi gästar baptisterna. Om vi lyckas stärka gemenskapen får vi också bättre förutsättningar för att tillsammans kunna sätta goda och tydliga avtryck i vår stad och se nya människor komma till tro.

På söndag fortsätter jag att predika om Andens gåvor. Det blir en fortsättning från förra veckan. Om ni missade det får ni gärna lyssna på vår hemsida: http://www.citykyrkan.nu/index.php/aktuellt/predikningar

Pax!

/Mattias Eveborn

Pastor

Be gärna för

Alpha-kursen och dess deltagare.

Övrig info

My life workshop är man försöker bli klok på sitt eget liv. Hur det blev så här och om Gud har något med det att göra. Läs mer på hemsidan