Veckobrev Citykyrkan v 35 2018

Onsdag 29:e augusti

Hej!

Mötet i söndags kändes som ett fint startskott för Äventyret och höstens gudstjänster. Gott om folk och längtan efter Gud. Eftersom skrivaren inte samarbetade kunde jag inte få ut den efterfrågade minneslappen till predikan, därför följer några noter nedan. Annars kan man ju alltid lyssna igen via hemsidan. Vissa säger att mina predikningar är bättre andra gången…

Vi har haft inbrott igen i kyrkan, natten till tisdagen, men har ännu inte säkra på att något blivit stulet. Tydligen behöver vi fundera på bättre inbrottsskydd. Man kunde ju önska att de nattliga gästerna kom när kyrkan var öppen istället…

På söndag skall det bli spännande att höra vad Mirjam har att säga om hur vi kan få djupare erfarenhet av Anden.

Pax!

Mattias Eveborn

Pastor

Be gärna för:

Valet som kommer. Om politiska ledare som leds av rätt motiv.

Noter -Predikan i Ck 2018-08-26

2 Tim 1:1-8 -låt Guds nådegåva flamma upp igen

Paulus visar ledarskap i en svår situation: medkänsla, uppmuntran och förmaning

I kristet ledarskap är man aldrig bara ett instrument, man skall komma till sin egen rätt

Gud kan i kärlek också låta oss möta lidande, vi skall bli lika honom – kärleken är utgivande.

Modlöshet kan få oss att ge upp utan kamp

Anden står för:

  1. Kraft – mod, precision & helande
  2. Kärlek – har eget värde men också en mäktig kraft till förändring
  3. Självbehärskning – att hela mitt jag får finna en riktning, att finna andliga vanor.

Låt Andens låga flamma upp – ta vara på vad Gud har gett, alla behöver var i funktion.

  1. Gör upp med självtillräcklighet
  2. Finn färdriktningen (lyssna, bruka Bibeln)
  3. Våga gå in i det oprövade!