Veckobrev Citykyrkan v 47 2017

Onsdag 22:e november 2017

Hej!

Under helgen hade vi församlingsmöte. En hel del tid ägnades åt budgetfrågor. Det ser ljust ut för innevarande år, om insamlingen till församlingen fortsätter lika troget som hitintills i år. Det pekar på ett litet överskott i församlingskassan. Mot bakgrund av de behov som finns inom EFKs mission beslutade vi att låta överskottet från församlingskassan gå till missionen.

Allt pekar på att vi kommer få bidrag från statliga medel för de investeringar som gjordes i ljuddämpning i församlingsvåningen för två år sedan. Troligen på ca 49 000:-.

Vi har också fattat beslut om att byta system för nycklar. De nya nycklarna styrs elektroniskt och individuellt. Det skall göra det möjligt för alla medlemmar att köpa ut sin egen nyckel. Vid uthyrning kan vi styra vilka tider som uthyrnings-nyckeln skall fungera.

Vi passade också på att välkomna Markus Törnquist som ny medlem. Markus har gästat både gudstjänster och de äldres träffar under en längre tid och vi har räknat med honom som en del av vår gemenskap. Nu är han också formellt medlem.

På söndag ser vi fram emot att lyssna när Eva Larsson förkunnar för oss.

Pax!

/Mattias Eveborn

Pastor

Övrig info:

Första adventsgudstjänsten kommer ge mycket utrymme för musik och är ett passande tillfälle att bjuda med en vän.

Be gärna för:

Att vi finner Guds ledning i hur vi på bästa sätt utvecklar miljö och mötesplatser i vår församling dit vi gärna bjuder med våra vänner.