Lukas Evangelium under 12 veckor

Jesus bjöd helt vanliga människor, utan speciella meriter, att följa honom. Det förändrade deras liv och med tiden människans historia. Det största för lärjungarna var ändå att de fick upptäcka vem Jesus är. Kanske är du en van bibelläsare med en vältummad Bibel, kanske har du som mest lyckats läsa några kapitel. I vilket fall har vi mer att upptäcka om vem Jesus är och inbjudan att följa honom gäller oss alla.


Vi bjuder in till att läsa Lukas Evangelium under 12 veckor med en lärjunges blick. Av störst värde är att få lära känna Jesus djupare. Orden kan väcka vår tro och vidga våra hjärtan så att vår läsning ger ett personligt möte med honom, synnerhet när vi utforskar vad det i praktiken innebär att leva efter hans instruktioner idag. Att läsa på sådant sätt formar våra liv och sätter avtryck i vår omvärld.


Under dessa 12 veckor finns ett stycke att läsa varje dag. Fördelningen är inte jämn när det gäller antalet verser. Ambitionen har snarare varit att hålla samman berättelser och teman. Speciell hänsyn har tagits till påskens händelser så att läsningen synkar med vårt firande. Söndagens predikan kommer att hämtas ur den gångna veckans läsning. Vi kommer därtill hålla sex bibelkvällar med fördjupning och samtal. Dessa kvällar kan också ge stoff till samtal i hemgrupper.

pdfPlan vecka 5-7 Lukas

pdfPlan vecka 8-10 Lukas

pdfPlan vecka 11-12 Lukas

pdfPlan vecka 13 Lukas

pdfPlan vecka 14 Lukas

pdfPlan vecka 15 Lukas

pdfPlan vecka 16 Lukas

pdfLukasevangeliet följ mig bibelkväll 1

pdfLovsånger i Lukasinledningen bibelkväll 2

pdfLukasevangeliet bibelkväll 3

 

Här kan du lyssna de de tillfällen som varit, välkommen att lyssna:

Download Name Play Size Duration
download Bibelkväll avslutning Lukas
Lars Hermansson

3.2 MB 3:29 min
download Bibelkväll 5b Lukas
Mattias Eveborn

5.8 MB 6:21 min
download Bibelkväll 5a Lukas
Mattias Eveborn

12.9 MB 14:07 min
download Bibelkväll 3 Lukas
Mattias Eveborn

11.7 MB 12:48 min
download Bibelkväll 2 Lukas
Lars Hermansson

8.7 MB 9:27 min
download Bibelkväll 1 Lukas
Mattias Eveborn

23.3 MB 25:28 min